Thẻ Cào Điện Tử

Make online transactions safer with FGATE247.
Điểm Mua Thẻ Trực Tiếp
(Nhanh Chóng & Tiện Lợi)

SỬ DỤNG ĐƠN GIẢN CHỈ VỚI 3 BƯỚC

Tại FGATE247.com bạn sẽ dễ dành mua thẻ F-Gate, F-Go dùng để thanh toán trực tuyến. Giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trên Internet. Chỉ cần có Email để mở tài khoản là sau đó có thể bắt đầu giao dịch trên FGo

Bước 1: Nạp tiền

Nạp Tiền và Chọn Ngân Hàng bạn muốn để nạp tiền.

Bước 2: Mua thẻ

Mua Thẻ FGo và chọn mệnh giá bạn muốn mua.

Bước 3: Sử dụnga

Đăng ký Tài Khoản và Quản lý thẻ của bạn. hoặc Đăng nhập bằng tài khoản FGo hiện tại của bạn

Giao Dịch Nhanh Chóng

Nạp tiền & Mua thẻ cực nhanh để thanh toán cho giao dịch trực tuyến của bạn

Dễ Dàng Quản Lý

Quản lý tài khoản của bạn & quản lý thẻ cào trong một tài khoản

Hỗ trợ Kỹ thuật

Có chuyên viên hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

Bảo Mật

Bảo mật thanh toán trực tuyến của bạn bằng cách giao dịch thông qua thẻ cào F-Go